Zoeken

Links naar andere websites en dank aan:

Links naar andere Zuidhorn Websites

Wij bedanken de volgende personen en instanties:

  • Allard Bijlsma van het bedrijf de Rode Planeet aan de Hooiweg te Zuidhorn, voor het sponsoren van deze site. (www.drp.nl)
  • Mevrouw van Hoogen die de collectie van wijlen dhr. Tjeert van Hoogen, ter beschikking heeft gesteld aan de Historische kring en die ook uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor publicatie van de foto's op deze website
  • Wijlen Dhr. J. de Wit, auteur van o.a. "Herinneringen aan Zuidhorn", schrijver van alle teksten bij de Historische foto's van Zuidhorn, dankzij hem is er een schat aan informatie bewaard gebleven
  • www.historischekringzuidhorn.nl, de Historische Kring Zuidhorn voor het in bruikleen geven van alle foto-albums
  • www.welkominzuidhorn.nl, www.freepromotie.nl voor het mogen gebruiken van een aantal foto's en stukken tekst
  • www.wiemann.nl, fotograaf Gino Wiemann die ons een aantal foto's ter beschikking stelde
  • www.aernoutsteegstra.nl fotograaf Aernout Steegstra die voor ons de foto's bij de gemeenteraadsvergadering heeft gemaakt.

Verder willen wij iedereen bedanken die hun persoonlijke familiefoto's ter beschikking hebben gesteld.


Mochten wij foto's op deze site hebben geplaatst die er van rechtswege niet horen, laat het ons weten, dan verwijderen wij deze foto('s) direct.