Zoeken

Gemeenteraad van Zuidhorn


Gemeenteraad

 De heer en mevrouw Cleveringa bijeen met de gemeenteraad

1934 Afscheid van burgemeester De Vries. Zijn laatste gemeenteraadszitting. V.l.n.r. zittende; Joh. Hiemstra, Job Siccama, gemeentesecretaris Brand, Burgemeester de Vries, Jan Hazenberg, Fokke van de Pers, Wiebe Smit Staande: Jan Sennema, Willem Tiessens, Chris Kuipers, Jelle Rispens, Taeke Cruiming en Jan Nijenhuis

 

Gemeenteraad 1986: A Akkerman, P. Riemersma, C. Eleveld, Mej. de Vries, A. Minke, F.H. van Zwol, J.H. Pompe,J. Bolt, J.D. Tempel, E.J. Gotink, H.W den Hartog, Zittend: wethouder Koopman, Burgemeester A.A Dees, gemeentesecretaris P. Vlieg en Wethouder Holtkamp