Zuidhorn vroeger

Zoeken

Kikkerstraat


Kikkerstraat

Kerk en Kikkersteeg gezien vanuit het Zuiden. Links de boerderij Holtweg 2 (vroeger Joh. vd Velde)

Kikkerstraat vanaf de kant van de Hervormde kerk gezien

Kikkersteeg, vanuit de Kikkersteeg kon je via een zandpad verder richting de Klinckemalaan, er was nog geen Fanerweg

 

02 De Kikkerstraat gezien vanaf het zuiden. Links "De Leeuwerik", dan de bewaarschool (nut) , dan het huis "De Kanarie en met het schuine dak "De Kikvorsch" De bewaarschool werd later omgebouwd tot woningn door G. Vondeling, nu nr 7.Rechts het diaconiehuis van de RK Kerk. Hier woonden o.a. resp de families A. Nabring, Joh. Koop en Anne Linstra. Het huis met het spitse dakis in 1930 gebouwd door J.R. Notebomer (stichter van Jarino)

03 Achterzijde van het oude Diaconiehuis

04 Een ereboog ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de O.L. school. Rechts de toenmalige bewaarschool, links de 3-gezinswoningn, eigendom van de RK diaconie en achter de boog het huis van postbode Ossentjuk (later afgebroken ivm de aanleg van de Fanerweg) Personen v.l.n.r.:Postbode Lippe Ossentjuk, boderijder Joh. Linstra, Libbe van der Velde, de timmerman Job Notebomer (stichter van Jarino) en de metselaar Joh. Koop

05 Aan de westzijde van de Kikkerstraat stonden 4 huizen, die oorspronkelijk hoorden tot het bezit van Johan Hora Buma van "Klinckema" nl de Kikvorsch,de Zwaluw,  de Kanarie en de Leeuwerik. Van de Klinckemaburen naar de Kikkersteeg liep vroeger een paadje zoals op de foto te zien is. Op het iend van het paadje huis "De Leeuwerik", in het midden de Hervormde kerk en links de achterzijde van de boerderij Holtweg 2. Op de voorgrond ligt nu de Fanerweg. Van de vier genoemde huizen bestaat nu nog "De Kanarie" (nu nr 5)

06

Anje Boekhoudt in de deur van haar huisje aan de Kikkerstraat

Grietje Bouma, moeder van ... wonende aan de Kikkerstraat

08 Het eerste huis links is "de Leeuwerik, dan de bewaarschool en "de Kanarie'. Rechts het diaconiehuis van de katholieke kerk. Hier woonden o.a de familie Nabring, Koop en Linstra. Het huis met het spitse dak is van Louwe Top. Het jongetje op de foto is het zoontje van Joh. van der Hoek, de fotograaf en Marie Friesenhaan. Hij is overleden in augustus 1981

09 Foto genomen vanaf de Fanerweg. Op de voorgrond "De Leeuwerik"  in 1979 gesloopt. Het volgende witte huis is "De Kanarie". De vroegere bewaarschool zit precies achter "De Leeuwerik" "De Zwaluw" en "De Kikvorsch" zijn inmiddels al gesloopt en vervangen door een nieuwe.

 

Harry de Groot Zoals ik het me herinner uit 1964: bij Job Priet de Kikkerstraat in, langs de muur van de school en dan het eerste huisje waar de straat een beetje naar rechts buigt was het huisje waar Duurt Smit woonde. In mijn herinnering het huisje op de foto. Smit was toen al heel oud en ging later inwonen bij Annie en Ebel Luinstra die toen nog een rijschool had en aan de Klinkemaburen woonde. Later werd Luinstra koster van de Ger. Kerk aan De Gast, Duurt Smit verhuisde mee maar is vrij snel daarna overleden. Smit vertelde altijd dezelfde verhalen. Hij verkocht eens een zeug die op de weegschaal stond en op dat moment begon te sch..ten. De bult viel naast de weegschaal maar Smit schepte hem er weer op: "Dat heurt er ook bie..." Op een keer kwam de burgemeester bij hem op de stal: "Het ruikt hier niet erg fris Smit" sprak de burgervader waarop Duurt antwoordde: "Het börgmeester wel ains stront roken dat nait stinkt?" Misschien herkent iemand deze verhaaltjes.

 

10 Uiterst links nog een stukje witte muur van De Kanarie, dan de Zwaluw,  en de Kikvosch. De familie Renkema (oude man links) en Jelsma (voor de wagen) zijn bezig met de winterbevoorrading turf (baggels) Op de wagen Jopie Roedelof, een kleinzoon van Renkema. De grootste dame is Johanna Koop. Naast haar een nichtje uit Amsterdam. Uiterst rechts Mattheus Koop. De overige kinderen zijn Jelsma'tjes Tegenover de Zwaluw, achter de heg stond de boerderij annex kruidenierswinkel van Klaas Togtema en zijn vrouw Martha Staal. Op de foto's hieronder de voltallige familie Jelsma

Fam. Hendrik Jelsma, zij woonden aan de Kikkersteeg 1 en deze foto is genomen achter het huis. Het huis bestaat niet meer.

11  1914 De bewaarschoolvan juffer Lantje (later gehuwd met de huisschilder Sietse Klaver) de personen zijn: bovenste rij: Marie Geertsema- Imi de Jong- Grietje Zeeman- Cobie Mengering, Jan de Wit en juf Jantje Iwema. Middelste rij: Tine van de Noord- Willemke van de Velde- Fokje Frankes- Jan Overkamp-Grietje van de Noord. Onderste rij: Martha Zeeman- Jannie Drenth- Fré Drenth (zoontje van drukker Drenth)- Herman Geertsema en Martje Wisman

De "Ouden van Dagen" op het vliegveld van Eelde. Vlnr: Mevrouw Lettinga (commissielid) Grietje van der Noord, Hendrik de Jager (chauffeur)  Gaaike Schuiringa (chauffeur) Piet van der Noord, Betje Postema en Frans Klamer

 

 

01 Het laatste huis "de Leeuwerik" is afgebroken. Het middelste witte perceel was vroeger een bewaarschool, maar omgebouwd tot woning. (nu nr 7) Het derde huis van links , genaamd "De Kanarie"  bestaat nog (nu nr 5) Op de kale voorgrond stond vroeger (tot na 1945) het Katholieke Diaconiehuis, een 3-kamerwoning. Inmiddels is dit ook allemaal weer volgebouwd.

Fam. Hendrik Jelsma, zij woonden aan de Kikkersteeg 1 en deze foto is genomen achter het huis. Het huis bestaat niet meer.

 

07 "De Kanarie" eigendom en indertijd bewoond door de timmerman Pieter van der Noord