Zuidhorn vroeger

Zoeken

Holtweg


Holtweg

 

 Holtweg jaren 50, op de hoek met de Klinckemaburen

 De Westerburcht. De boerderij aan het eind van de Holtweg. Hier woonden o.a de families Jan van Til, Berend Faber, Weduwe Gerrit Staal - Danhoff, Fokke Buursema en in 1987 J. Moerkerk. Het voormalige bejaardenhuis de Westerburcht (gesloopt in 2010) ontleende haar naam aan deze boerderij

 De boerderij het Kiefnust (het kievitsnest) van de gezusters Kee en Bouwina Mulder. Op de achtergrond bomen en boerderij aan het Hoendiep.

 De Westerburcht. De boerderij aan het eind van de Holtweg. Hier woonden o.a de families Jan van Til, Berend Faber, Weduwe Gerrit Staal - Danhoff, Fokke Buursema en in 1987 J. Moerkerk. Het voormalige bejaardenhuis de Westerburcht (gesloopt in 2010) ontleende haar naam aan deze boerderij

 Het huisje van Jan Melissen en zijn vrouw Grietje Korzaan., later fam. Hoekzema. het huis is in 1982 afgebroken en was laatstelijk genummerd Holtweg 10. Mw Melissen was een zuster van Metje Heemstra-Korzaan (olle Metje) Dit huisje kwam al voor op de kadasterkaart van 1820

Het Kiefnust van de gezusters Kee en Bouwina Mulder. Op de achtergrond bomen en boerderij van het Hoendiep.Het huisje ligt nog net zo vrij. 

 Nr 9, vroeger Evi Koop, in 1987 Kamminga, nr 7: Vroeger Allers Zijlema, in de jaren 80 Zwartsenberg, nr 5: vroeger een oud huis op de hoek van de reed naar het Kiefnust, later Korn Mulder

 op de plaats waar nu de boerderij Holtweg 2 staat  stond vroeger het huisje dat al voorkwam op de kadasterkaart van 1820, nl dat van Gait Heemstra en zijn vrouw Metje Korzaan. Zij werd in de wandel Olle Metje genoemd.

 Op de plaats waar het huis van Olle Metje stond werd een boerderij/voermansbedrijf gebouwd door de gebroeder Lucas en Joh. van der Velde. Personen van rechts naar links: Herman Nanninga, Froukje van der Velde-de Vries (moeder van de gebroeders) jantje van der Velde-Wegter (de vrouw van Johannes), Folkert Veenstra, Johannes van der Velde, Johannes Wegter, Gerrit Bakker, Lucas van der Velde, Job Notebomer (een zwager van Lucas van der Velde en stichter van Jarino) Louwe Stiksma, en persoon achter het paard is jan Nijland

 

 

Winterse foto van de Holtweg in de twintiger jaren met gezicht op de Hervormde Kerk

 

 De Huizen, nu Holtweg 9 en 7, waar resp. woonden de fam. Evi Koop, Andries Helmholdt, weduwe Scheeringa en Allert Zijlema, Korn. Buiter, Jans Rosema, e.a.

 UIterst recht onder het huis van de familie Hoeksema (eerder Jan Melissen en Gerh. Bossinga) Links hiervan woonden o.a de families Hummel, Schuurman en thans G. bakker, daarnaast het huis van jan Melissen. Op de plaats waar de boerderij staat , stond vroeger het huis van Olle Metje. LInksboven de woning, annex kruidenierswinkel  van Klaas Vogtema, rechts hiervan resp het huis van Leeuwke Top en het huis van de Rooms-katholieke Diaconie, omvattende drie woningen. Hiertegenover de dubbele woning, genaamd de Leeuwerik. Links hiervan de bewaarschool, en dan de "Kanarie" van de timmerman Piet vd Noord en de "Zwaluw" bewoond door de families Jelsma en Renkema. In het midden links is nog zichtbaar de schuur van de families van der Velde