Klinckemaborg

De Klinckemaborg:  ‘welks witte muren onder het bevallige groen van het hooge lommerrijke bosch, het een fraai aanzien geven; zoo dat dit landgoed, hetwelk zich in allen deelen door eenvoudigheid en schoonen aanleg kenmerkt, ook, in betrekking tot zijn waarde, onder de voornaamste en fraaiste bezittingen van de provincie Groningen mag gerangschikt worden’ (uit Van der Aa’s Aardrijkskundig Woordenboek).

Folkert Ansing: Van de zomer (2017) stapte ik op een plek uit , waar ik dacht dat ik in de hemel belande.
Ik vond onderdelen terug , die ik meteen herkende als de Klinckemaborg ornamenten .
Ze stammen uit de periode 1738 , in de tijd van het overlijden van Wiardus Siccama (1736) en troonopvolger John Hora Siccama.(1738).die deze onderdelen liet maken.
Bijgevoegd tekeningen van hoe de Klinckemaborg eruit zag voor 1832 , en hoe de Klinckemaborg eruit zag zo rond de tijd van 1840 . De tekeningen zijn van Nico Attema, Historische Kring