De heer Tjeert van Hoogen

Tjeert van Hoogen, geboren 21 februari 1938 te Noordhorn, overleden 20 april 1988 te Zuidhorn, nog maar 50 jaar oud


Activiteiten in zijn leven:

  • Kweker
  • Portier Martini Ziekenhuis
  • Verzamelen ansichtkaarten Zuidhorn/Noordhorn/Briltil en de rest vd provincie Groningen
  • Dialezingen
  • Kiepkerel
  • Mannenkoor (operette)

Uit de Leekster Courant 1968

Kweker Tjeert van Hoogen

Verzamelaar van honderden “ansichtkaarten”

Vele duidelijke foto’s uit 1900-1910

In honderden families bevinden zich nog oude ansichtkaarten uit het begin van deze eeuw. Slechts in enkele huisgezinnen is men nog zo zuinig op deze oude stads- en dorpsgezichten van “vroeger’ want zo mogen we tijd van 50-60 jaar geleden nu wel noemen. Het was in die jaren , zoals nog steeds, een mode om een kaart aan de familie te sturen, wanneer men ergens logeerde bij familie of kennissen of ergens voor ontspanning naar toeging.

Deze ansichtkaarten gaan langzamerhand een grote waarde (niet in geld) vertegenwoordigen, voor hen die ze verzamelen en diegenen die het op prijs stellen deze oude dorpsgezichten te publiceren.

De heer Tjeert van Hoogen te Zuidhorn is één van die verzamelaars en ook de man die bereid is ons oude dorpsgezichten te leveren om in de courant te publiceren. We doen dan ook direct maar een dringend beroep op onze lezers, die nog in het bezit zijn van dergelijke prentbriefkaarten van het Westerkwartier en Noordenveld met omgeving, deze, indien zij er zelf geen belang meer bij hebben, te sturen aan deze verzamelaar, die al een collectie van enige honderden exemplaren bezit.

Tjeert van Hoogen en zijn verzameling

Dezelfde naam – alleen geschreven met één o – komen we ook al tegen in “De geschiedenis van Vredewold” door de heer Sijbolts, blz 127: Wij citeren: In de Tolberterstraat aan de NZ, stonden eenige onaanzienlijke woningen en op het eind aan het Molenkanaal woonde de arbeider Tjeerd van Hogen, geboren in1799. Deze Tjeerd verhuisde later met zijn gezin naar Aduard en Oldehove. De zoon Tjeerd van Hoogen woonde in Noordhorn, kleinzoon Klaas van Hoogen eveneens, en achterkleinzoon Tjeert van Hoogen werd aldaar op 21 februari 1938 geboren.

Deze Tjeert, nu 30 jaren oud, zocht een vrouw uit Leek, heeft één dochtertje en leidt samen met zijn vader de grote kwekerij bij de brug over het Van Starkenborghkanala.

Het is niet het kwekersvak dat bij hem de belangstelling voor het ansichtkaarten verzamelen bracht. Het begin was een foto van de Rooms-Katholieke kerk te Zuidhorn, die grootvader Willem Smit, molenaar op de Zuidpoldermolen bezat. Het verhaal, dat tijdens het ombrengen van de martelaren van ’t Faan de pastoor van de roomse kerk de gordijnen sloot, hetgeen fantasie is, bracht Van Hoogen er toe zich in de geschiedenis van Zuidhorn te verdiepen en oude foto’s te verzamelen.

Weldra was zijn ervaring dat hij vaak te laat kwam, n.l nadat iemand overleden was de nazaten de oude “rommel” maar aan de vlammen hadden prijsgegeven.

Tjeert van Hoogen hield echter vol en haalde overal ansichtkaarten en ook groepsfoto’s vandaan. Nu telt zijn verzameling alleen al van Zuidhorn 150 exemplaren. Aangenomen mag worden dat vrijwel het meeste wat er over Zuidhorn in beeld werd gebracht, nu in zijn bezit is.

Een 80 dia’s van deze foto’s vormen een aardige serie om op verenigingsavonden te vertonen. Dit heeft dan ook al vele malen plaatsgevonden.

Het tweede deel van de verzameling heeft betrekking op andere dorpen uit het Westerkwartier. Vooral Leek is sterk vertegenwoordigd. Weer een ander deel laat de hele provincie Groningen zien. Verder is er nog een boek over de stad. Hierin zijn enkele exemplaren die niet zijn ondergebracht in de recente fotoboeken over Groningen.

Naast deze unieke hobby heeft de heer Van Hoogen wel belangstelling voor antiek, hetgeen er nauw aan verwant is.

Nogmaals doen we een beroep op onze lezers in kasten en laden eens te zoeken naar oude ansichtkaarten en deze te zenden aan de heer Tj. van Hoogen, kweker, Zuidhorn