Arbeiders- en Zangvereniging Kunst na Arbeid

Opgericht in 1921 als Mannenkoor. Een jaar later werd er een gemengd koor van gemaakt. Directeur was M. Hes, in het dagelijks leven schoenmaker aan de Langestraat, Hes had bepaalde artistieke kwaliteiten, want hij was niet alleen directeur van de zang- maar ook grimeur bij de toneelafdeling. Er werd vol ijver geoefend. De socialistische strijdliederen werden vol vuur en overgave gezongen. Wiegeliedjes lagen het koor in den beginne niet zo goed. Maar de toneelafdeling had het geluk dat ze in de persoon van P.K. Westerhuis een toegewijd regisseur kregen. geen moeite was het de leden te veel om het hem naar de zin te maken.Volle zalen trokken de stukken van Inte Onsma, Herman Heijermans enz. Een paar leden kregen van Westerhuis les in voordragen. Lange jaren is van Wijngaarden zangdirecteur geweest. Hij legde het accent op de zangkunst. Meer dan 40 haar heeft “Kunst na Arbeid” bestaan en heeft veel betekend voor allen die er lid van zijn geweest. De fot werd gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum (1946) Staand: Wieko Hekkema,Piet Renkema, Chr. Broersma, Piet de Vries, Kees de Jager, Hendrik Dijkstra met zijn vrouw Jantje,Joh. Lodewegen. Zittend Paul Dijkstra, Antje Kazemier, Gine Kazemier, Roelie Luinge-Kersaan, K. Luinge