Zoeken
Onderliggende pagina's
 

32. Boeken uitgegeven door de Historische Kring Zuidhorn (Tijdsbeeld 2011)

Boeken uitgegeven door de Historische Kring Zuidhorn

Met onze website geven wij een heel uitgebreid en mooi ingedeeld foto-overzicht,  maar voor degenen die verdere achtergronden en uitleg over Zuidhorn willen hebben is het absoluut de moeite waard deze boeken aan te schaffen!

Vooral de boeken  ‘Zuidhorn vroeger en nu”, “Geschiedenis van Zuidhorn” en “Gisteren voor de Lens” geven een schat aan informatie over de straten en inwoners van de dorpen Zuidhorn, Noordhorn en Briltil.

Alle boeken:

Straat voor straat, Zuidhorn, Noordhorn en Briltil in de twintigste eeuw, redactie Albert Teelken en Ed van Zoomeren

Noordhorn vanaf de schamel, schrijven Piet Helmus

Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil

Over straatnamen in Briltil, Noordhorn, Zuidhorn

De hervormde kerk van Zuidhorn zoals het was zoals het is

Veldnamen in Briltil, Noordhorn en Zuidhorn

Rondom de kerk van Noordhorn

Zuidhorn; Vroeger en nu

Herinneringen aan Zuidhorn door J. de Wit

Geschiedenis van Zuidhorn

Gisteren voor de lens

 

Hieronder staan alle boeken beschreven:

 

Boek: Noordhorn vanaf de schamel

Noordhorn vanaf de schamel: verhalen van schoenmaker Hes, meer dan 3 generaties terug

Dit is de titel van het op 11 april 2012 te verschijnen boek geschreven door Piet Helmus uit Noordhorn met medewerking van Martijn Hes.

Het boek is gebaseerd op brieven van oud-schoenmaker Hes uit Noordhorn, welke een periode omvat van meer dan 100 jaar. Deze brieven zijn in handen gekomen van Martijn Hes na het overlijden van zijn moeder. Het betreft een briefwisseling tussen zijn grootvader in Indonesië en diens zoon Jacob Hes. In deze brieven worden personen en gebeurtenissen omschreven in het dorp, die zich afspeelden van 1830 tot 1925. In de bijna 40 brieven wordt een inkijkje gegeven in het wel en wee in het dorp. Piet Helmus heeft deze brieven vervolgens van interessante achtergrondinformatie voorzien, waardoor de brieven voor de lezer nog meer gaan leven.

Op 11 april a.s. wordt het boek feestelijk gepresenteerd in de Dörpsstee in Noordhorn. Binnenkort wordt gestart met de voorintekening van deze nieuwste uitgave van de Historische Kring Zuidhorn!

 

Boek: Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil

Dit betreft de meest recente uitgave van de Historische Kring Zuidhorn. Het boek is in maart 2009 verschenen.

Ruim tien jaar is er onder auspicien van de Historische Kring Zuidhorn gewerkt aan dit boek, waarin ruim 120 boerderijen uit de voormalige gemeente Zuidhorn (Noordhorn, Zuidhorn en Briltil) uitvoerig beschreven zijn. Daarnaast bevat het boek een aantal algemene hoofdstukken over de landbouw, de bouw van boerderijen, het leven op de boerderij en de boerenerven. Ook de geschiedenis van de lokale zuivelfabriek is opgenomen, evenals een beschrijving van de waterschappen en een overzicht van alle molens in het gebied. Voor meer informatie over dit boek kunt u elders op deze website terecht, namelijk bij Commissies -> Boerderijenboekcommissie.

Het boek kost EUR 79,50 en is te koop bij de plaatselijke boekhandel en via de website van de uitgever: www.profiel.nl. ISBN 978 90 5294 427 2

 

 

 

Boek: Over straatnamen in Briltil, Noordhorn, Zuidhorn

Altijd al willen weten wie Norrits was? Of wat de herkomst is van de naam Noordstar? En waarom de Zilverschoon niet Verlengde Hanckemalaan heet?

Het boekje getiteld ‘Over straatnamen in Briltil, Noordhorn, Zuidhorn’ (80 bladzijden) van de auteurs Nico Attema, Baukje Vrolijk, Jan de Boer en Anne Drentje is eind november 2007 verschenen. Naast de straatnamen komt ook de geschiedenis van de dorpen aan de orde. Wist u bijvoorbeeld dat er in 1930 nog maar 28 straatnamen waren? En dat men deze vroeger helemaal niet als adres gebruikte? En dat de namen van sommige straten in de loop van de tijd veranderden?

Het boekje kost € 12,50 en is ook verkrijgbaar via de Historische Kring Zuidhorn bij Anne Drentje tel. 0594-503568begin_of_the_skype_highlighting 0594-503568 end_of_the_skype_highlighting, Baukje Vrolijk tel. 0594-540902begin_of_the_skype_highlighting 0594-540902 end_of_the_skype_highlighting en Ettelies Mobach tel. 0594-507366begin_of_the_skype_highlighting 0594-507366 end_of_the_skype_highlighting.

De hervormde kerk van Zuidhorn zoals het was zoals het is

Geinteresseerd in de hervormde kerk en haar geschiedenis?

Bij uitgeverij Profiel te Bedum is hierover in 2004 een boek verschenen. Het boek bevat onder meer een uitvoerige beschrijving van de bouwgeschiedenis van de hervormde kerk en een verhandeling over het kerkelijk leven vanaf de hervorming tot de verschijning van het boek.

ISBN 90 5294 283 8

Veldnamen in Briltil, Noordhorn en Zuidhorn

De veldnamencommissie presenteert het resultaat van 5 jaar onderzoek.

De uitgave bevat een map met grootschalige kaarten en een alfabetische veldnamenlijst. Hierbij zijn de veldnamen voorzien van een toelichting. Het boekje is in 1995 door de Historische Kring Zuidhorn in eigen beheer uitgegeven.

Rondom de kerk van Noordhorn

In dit boek beschrijft kunsthistorica Wija Friso de geschiedenis van de Nederlands Hervormde kerk in Noordhorn. In de verschillende hoofdstukken wordt onder meer aandacht geschonken aan de bouwgeschiedenis, het interieur en aan het wel en wee van de kerkelijke gemeente.

ISBN 90 5294 073 8 Profiel Bedum 1992

Zuidhorn; Vroeger en nu

Een fotoboek waarin het historische Zuidhorn wordt vergeleken met het Zuidhorn rond 1990.

In dit boek wordt op iedere pagina een historische opname van Zuidhorn vergeleken met een actuele, waarbij steeds een korte toelichting wordt gegeven. De auteurs zijn van mening dat er welliswaar verschillen zijn tussen de beide destijds en nu, maar dat het karakteristieke beeld van Zuidhorn niet wezenlijk is veranderd. Het boek is in 1992 uitgegeven door uitgeverij Profiel te Bedum.

ISBN 90 5294 054 1

Herinneringen aan Zuidhorn

Een bundeling van verhalen over Zuidhorn gepubliceerd in het VVV-maandblad.

  1. de Wit schreef in de jaren tachtig van de vorige eeuw diverse artikelen over de periode tussen 1900-1945. In 1990 zijn deze artikelen gebundeld in dit boekje. Deze eigen uitgave is in samenwerking met drukkerij Hekkema te Zuidhorn tot stand gekomen.

Geschiedenis van Zuidhorn

Het standaardwerk van de geschiedenis van Zuidhorn.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de vroegere gemeente Zuidhorn (Briltil, Noordhorn en Zuidhorn) vanaf de ijstijden tot 1980. Diverse historisch deskundigen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit boek dat ruim 315 bladzijden beslaat. Deze uitgave is in 1986 verschenen bij uitgeverij Profiel te Bedum.

ISBN 9070287-34-X

Gisteren voor de lens

Historisch fotoboek van de gemeente Zuidhorn

De foto’s van deze uitgave hebben betrekking op de periode van 1900 tot 1950. De auteurs J. de Wit, J. Lodewegen en L. Lodewegen halen aan de hand van de fotoverzameling van T. van Hoogen herinneringen op aan huizen, hun bewoners en aan bijzondere gebeurtenissen. Het boek is in 1983 uitgegeven door uitgeverij Profiel te Bedum.

ISBN 90 70287

.