Gemeenteraad

De heer en mevrouw Cleveringa bijeen met de gemeenteraad

1920 Gemeenteraad met Burg. de Vries

1934 Afscheid van burgemeester De Vries. Zijn laatste gemeenteraadszitting. V.l.n.r. zittende; Joh. Hiemstra, Job Siccama, gemeentesecretaris Brand, Burgemeester de Vries, Jan Hazenberg, Fokke van de Pers, Wiebe Smit Staande: Jan Sennema, Willem Tiessens, Chris Kuipers, Jelle Rispens, Taeke Cruiming en Jan Nijenhuis

GEMEENTEPOLITIEK begin jaren ZEVENTIG
Jan Blaauw: Ook deze foto uit het begin van de jaren zeventig. Prominente PvdA’ers die in de startblokken staan aan de vooravond van de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Bijna allen zijn lid van de gemeenteraad geweest, sommigen heel lang. Kees de Jager als fractieleider, Gerard Timmerman als wethouder, al was dat niet zo lang…. Nee, Remco Ekkers was geen lid van de raad, als ik het goed heb onthouden. Hij bleef ‘slechts’ de lijst duwen, maar deed wel veel werk achter de schermen, o.a. het maken van een verkiezingskrant.

Jan Blaauw: GEMEENTEPOLITIEK begin jaren zeventig (2)
Illustere mannen die op de PvdA-groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1971 (?) stonden. Er was destijds een duidelijk tekort aan PvdA-vrouwen die in de raad wilden. Nou ja, in de raad… Deze geportretteerden stonden niet op verkiesbare plaatsen. Lijstduwers. Twee oude rotten (Hiemstra en Zandberg) hadden hun sporen al verdiend, Klaas van Houten kwam niet verder dan de schaduwfractie. Links Wim Meynen, geen onbekende in onderwijsland, later opklimmend in Amsterdam. Met baard, in het midden, ir. Otto Das, wonend aan de rand van het Joh.Smit-park en de spoorbaan. En de overblijvende met zijn royale haardos? Nieuwkomer Jan van der Poel?!

Gemeenteraad 1986: A Akkerman, P. Riemersma, C. Eleveld, Mej. de Vries, A. Minke, F.H. van Zwol, J.H. Pompe,J. Bolt, J.D. Tempel, E.J. Gotink, H.W den Hartog, Zittend: wethouder Koopman, Burgemeester A.A Dees, gemeentesecretaris P. Vlieg en Wethouder Holtkamp