2011 Fysiotherapie Bilderbeek in gymzaaltje OBS de Borgh

De therapeuten van de Kinderpraktijk Groningen behandelen kinderen met ontwikkelingsproblemen. Dat kunnen zuigelingen of heel jonge kinderen zijn, bijvoorbeeld huilbaby’s, strekbaby’s of peuters die niet willen eten. Daarnaast worden kinderen behandeld met spraak – en taalstoornissen of schrijfmotorische of bewegings-problemen. Ook kinderen en tieners met leerproblemen of sociaal-emotionele problemen kunnen in de Kinderpraktijk terecht.
In de Kinderpraktijk wordt zorg “geïntegreerd” aangeboden. Dat wil zeggen dat de vijf kinderfysiotherapeuten, de drie logopedisten en de dramatherapeut hun kennis bundelen en, in nauw overleg met elkaar en andere betrokken hulpverleners, behandelen. Want juist bij kinderen, die nog volop aan het groeien zijn, kunnen ontwikkelingsproblemen niet in hokjes verdeeld en geïsoleerd opgelost worden. Het gaat erom om de juiste ‘ingang’ te vinden om zo het probleem effectief te kunnen behandelen.