2011 Rabobank Hanckemalaan, al in verkleinde vorm, nu gezondheidscentrum