2011 TNT Post sorteercentrum Hooiweg Zuidhorn en medewerkers. Kort erna opgeheven