Met dank aan

Wij bedanken de volgende personen en instanties:

  • Mevrouw van Hoogen die de collectie van wijlen dhr. Tjeert van Hoogen, ter beschikking heeft gesteld aan de Historische kring en die ook uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor publicatie van de foto’s op deze website.
  • Wijlen Dhr. J. de Wit, auteur van o.a. “Herinneringen aan Zuidhorn”, schrijver van alle teksten bij de Historische foto’s van Zuidhorn, dankzij hem is er een schat aan informatie bewaard gebleven
  • www.historischekringzuidhorn.nl, de Historische Kring Zuidhorn voor het in bruikleen geven van alle foto-albums
  • www.welkominzuidhorn.nl, www.freepromotie.nl voor het mogen gebruiken van een aantal foto’s en stukken tekst
  • www.wiemann.nl, fotograaf Gino Wiemann die ons een aantal foto’s ter beschikking stelde
  • www.aernoutsteegstra.nl fotograaf Aernout Steegstra die voor ons de foto’s bij de gemeenteraadsvergadering heeft gemaakt en logo voor Zuidhorn in beeld heeft ontwikkeld.
  • Reinier de la Parra die in 2017 heeft geholpen de website over te zetten naar WordPress. (website is gestart in 2012 maar de sponsor stopte ermee en we waren genoodzaakt alles opnieuw in te voeren)
  • Ronald Wegman die het onderhoud vanaf januari 2022 van Reinier de la Parra heeft overgenomen. Geheel belangeloos

Verder willen wij iedereen bedanken die hun persoonlijke familiefoto’s ter beschikking hebben gesteld.